Duyurular

 

KAR PAYI DUYURUSU (27.05.2015)

SEVGİLİ HAK SAHİPLERİ,

SPK MEVZUATINA GÖRE İSDEMİR'İN 2014 DÖNEM KARININ HİSSEDARLARA  DAĞITILMASI HUSUSU 27.05.2015 TARİHİNDE (BUGÜN) İSDEMİR YÖNETİM KURULU TARAFINDAN KARARA BAĞLANMIŞ  OLUP 15.06.2015 TARİHİNDE (PAZARTESİ GÜNÜ) HAK SAHİPLERİNİN BANKA HESAPLARINA YATIRILACAKTIR. SAYGI İLE DUYURULUR...
27.05.2015

12.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI VE SÜREÇLE İLGİLİ DUYURU (13.04.2015)

İsdemir Vakfı’nın Sevgili üyeleri ve Hisse Hak Sahipleri,

“Öldükten sonra unutulmak istemiyorsanız, ya okumaya değer şeyler yazın, ya da yazılmaya değer şeyler yapın” özdeyişinde ifade edilen anlayış içinde göreve geldiğim 24 Haziran 2011 tarihinden itibaren sizlere Yönetim Kurulumuzla bir takım çalışması içinde hep “yazılmaya değer şeyler” yaparak hizmet etmeye çalıştık.

Şahsım ve Yönetim Kurulumuza emanet edilen İsdemir Vakfı’nın varlık değerlerini etkin ve verimli yöneterek, hissedarlar ve üyelerine kattığı değerleri sürekli arttırmak sorumluluğunu her şartta taşıyarak görevimizi yürüttük.

Göreve başladıktan sonra, İsdemir Vakfımızın gündeminde 5 önemli temel sorunun olduğunu tespit ettik ve Yönetim Kurulu olarak zaman kaybetmeden bu sorunların çözümü için çalışmaları başlattık.

1- Hak Sahipleri ve Bedelsiz Hisselere  ilişkin Takip Programı ile ilgili sorunlar ;

Bedelsiz Hisselerden kimlerin yararlanacağına yönelik açılan davalara ilişkin Yargıtay’ın kararı dikkate alınarak 6.701 kişiye yapılan eski dağıtımın iptal edilerek 11.460 kişiye yapılan yeni dağıtım sonrası, 11 Temmuz 2011 tarihinde Hisse Senetleri Takip Modülü satın alınarak, Hak Sahiplerinin (Vefat eden Hak Sahiplerinin varisleri dahil) Hisse Bedelleri ile banka, kimlik, adres ve iletişim bilgileri yüklenerek hizmete hazır hale getirilmiştir.

 2- Vakıf çalışmalarının üyelere sağlıklı bir şekilde iletilmesine yönelik sorunlar ;

Bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak, Vakıf ve Bedelsiz Hisselere ilişkin bilgileri sağlıklı bir şekilde Vakıf üyelerine ve Hak sahiplerine aktarmak için 27 Şubat 2012 tarihinde “www.isdemirvakfi.org” adresli bir WEB sitesi ile toplu SMS mesaj programı hizmete sokulmuştur.  

 3- Toplu ödeme, kısmi ödeme ve emekli aylığı bağlama hususları ile ilgili sorunlar ;

2012 Tarihi itibariyle geriye dönük 10 yıllık süreçte sürekli gir-çık yapılan istifalar ve ödenen ana paralar dikkate alındığında bu tablo ile üyelere emekli aylığı bağlamak mümkün görülmediği için, BES Bireysel Emeklilik Sistemi üzerinde durulmuştur. Vakfımız buna ilişkin çalışmaları üyelerimizin menfaatine sonuçlandırmış olup, 14 Haziran 2012 ile 07 Ağustos 2012 tarihlerinde toplam 1529 üyemiz ve 10.549.529,13 TL birikimleri AVİVA SA Bireysel Emeklilik Şirketine aktarmıştır. Devletin %25 vergi avantajı ile vakfın üyelik tarihinin BES’e esas alınması ve daha sonra yapılan yeni yasal düzenlemeyle vergi avantajının direk devlet katkısına dönüştürülmesi üyelerimiz için önemli bir kazanım olmuştur.

 4- Aidat ödeyen ve emekliliği hak etmeyen vakıf üyelerinin istifaları durumunda ödenmeyen nemalar ile ilgili sorunlar;

Vakfımız kuruluş senedinin Vakfımızın Amaçları Madde-4.3 ve Sosyal Yardım Yönetmeliğinin Madde-1.1 gereği “Emekliliği hak etmeyenler istifa ettiklerinde nemalarını almaları söz konusu değildir.” Bu uygulama üyelerimizin lehine vakıf emekliliği için konulan bir kural olmasına rağmen zaman içinde istifa eden vakıf üyelerimizin aleyhine işlemiştir. Bizleri vicdanen rahatsız eden bu sorun Vakfımızın 19 Ocak 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda, Vakıf Kuruluş Senedinde yapılan değişiklikle ortadan kaldırılmıştır.

 5- Bedelsiz Hisselerin hak sahipleri adına devri ve borsaya kota edilmesi ile ilgili sorunlar;

Çelik-iş sendikasının Özelleştirme sürecinde İsdemir çalışanları adına aldığı Bedelsiz Hisseler, Vakfımızın 19 Ocak 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda Hak Sahipleri adına aldığı devir kararı ile geriye dönük 10 yıllık süreç içinde yaşanan bütün olumsuzluklara son vermiştir. Bu karar sonrası;

. 22 Ocak 2013 tarihinde İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne müracaat ederek bedelsiz hisse hak sahipleri adına İsdemir Pay Defterine Tescil talebinde bulunduk.

. 04 Şubat 2013 tarihli yazımız ile T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na başvurarak, 08 Şubat 2001 tarihinde çalışanların yer aldığı 11.460 bedelsiz hisse hak sahiplerinin isimleri ve karşılarında hisse miktarlarını gösterir listenin Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığı ile bu hisselerin ilgili kişiler adına kayıt işleminin gerçekleştirilmesi ve Serbest İşlem Platformunda satışının mümkün hale gelmesini için gerekli işlemlerin yapılmasını talep ettik.

Sermaye Piyasası Kurulu, İsdemir Vakfının 04 Şubat 2013 tarihli yaptığı başvurularını 13 Aralık 2013 tarih ve 41/1338 sayılı toplantısında Kurul gündemine almış olup, alınan karar doğrultusunda ortaklık hakkı kazanan kişilerin İsdemir A.Ş. Pay Defterine kaydının yapılması gerektiğini karara bağlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun aldığı bu kararın yerine getirilmesini teminen İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu; mevcut nama yazılı muvakkat hisse senedi ilmühaberlerinin pay sahiplerinden alınmasına ve iptaliyle yeni sermaye durumuna göre yeni nama yazılı muvakkat hisse senedi ilmühaberleri çıkartılmasına, söz konusu ilmühaberlerin küçük kupürler halinde bastırılmasına ve şirket pay defterindeki pay sahiplerine teslim edilmesine karar vermiştir. 

. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. tarafından 143.022.284,84 TL değerinde küçük kupürler halinde Nama Yazılı Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberleri basılarak 21 Şubat 2014 tarihinde Vakfımıza teslim edilmiştir. Vakfımız ise 24 Şubat 2014 tarihi itibariyle devir ve ciro yoluyla hak sahiplerine Nama Yazılı Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberlerini dağıtmaya başlamıştır. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu gerekli kararları alarak ve İsdemir pay defterine Hissedarların adlarının kaydedilmesiyle pay sahibi olma ve elinde bulunan Nama Yazılı Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberini devir ve ciro etmek kaydıyla dilediği kimseye satma hakkına kavuşması mümkün hale gelmiştir.

- 24 Mart 2014 Tarih ve 314 nolu karar ile 7120 hak sahibinin İsdemir pay defterine kaydı yapılmıştır.

- 20 Haziran 2014 Tarih ve 319 nolu karar ile 3972 hak sahibinin İsdemir pay defterine kaydı yapılmıştır.

- 24 Ekim 2014 Tarih ve 327 nolu karar ile 135 hak sahibinin İsdemir pay defterine kaydı yapılmıştır.

24 Ekim sonrası Nama Yazılı Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberlerini alan 66 kişi ile 10 Nisan 2015 Tarihi itibariyle Nama Yazılı Muvakkat Hisse Senedi İlmühaberlerini almayan 165 kişi olmak üzere toplam 231 kişi için İsdemir pay defterine kayıt işlemleri yapılmamıştır.

İsdemir A.Ş. 31 Ocak 2001 Devir tarihi itibariyle 610.000.000,00 (altıyüzonmilyon) TL olan sermayesini, 28 Kasım 2013 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurulda 2.900.000.000,00 (ikimilyardokuzyüzmilyon) TL olmasına karar vermiştir.

 - 31 Ocak 2002 İsdemir’in devir tarihi itibariyle Vakfımızın %11’lik itibari pay oranı 4 Bedelli Sermaye Artışına Hak Sahipleri istenilen düzeyde katılım sağlamadığı için %4,93’lük bir paya düşmüştür. Ancak bu yüzdelik oranın düşmesi sonucu Hak Sahiplerinin elindeki Hisse Adedi de, Hisse değeri de asla düşmemiştir.

- 31 Ocak 2002 İsdemir’in devir tarihi itibariyle Vakfımızın %11’lik itibari pay değeri 67.100.000,00 TL’den 3 bedelsiz ve 4 bedelli sermaye artışı sonucu bugün %4,93’lük itibari pay değeri olan 143.022.284,84 TL’ye yükselmiştir.

- İsdemir 3 bedelsiz sermaye artışı neticesi kar payından Hak Sahiplerine 57.724.714,51 TL değerinde hisse dağıtmıştır.

- Vakıf Hisse Karşılıkları Hesabında 6.145,12 TL’lik ana hissesi bulunan bir hissedarımızın İsdemir’in 3 Bedelsiz sermaye artırımı sonucu kar payından 4.643,79 TL ilave edilerek toplam hisse değeri 10.788,91 TL’ye yükselmiştir.

- Vakıf Hisse Karşılıkları Hesabında 6.145,12 TL’lik ana hissesi bulunan ve 4 bedelli sermaye artırımı için 21.118,14 TL ödeyen bir hissedarımıza İsdemir’in 3 Bedelsiz sermaye artırımı sonucu kar payından 9.970,87 TL ilave edilerek toplam hisse değeri 37.234,13 TL’ye yükselmiştir.

- İsdemir Vakfı, 07 Mart 2014 tarih VA-MS/00115 sayılı yazıları ile Sermaye Piyasası Kurulu’na hak sahiplerinin ad ve soyadları, TC kimlik numaraları, adres bilgileri, telefon numaraları ve hak sahibi olduğu payların nominal tutarlarını içeren dağıtım listesini göndermiştir.

- Sermaye Piyasası Kurulu, 02 Ekim 2014 tarih ve 2017 sayılı yazılarında, İsdemir’in Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alınmasına ilişkin talep ettiği 5.800.000,00 TL, 16.10.2014 tarihinde İsdemir tarafından Kurul hesabına ödenmiştir.

- İsdemir Vakfı, 03 Kasım 2014 tarih ve VA-MS/0506 sayılı yazıları ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan İsdemir’in Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alındığı tarihi, halka açık Anonim Şirket statüsüne kavuştuğu tarihi ve anılan şirketin Sermaye Piyasası Kanunun 16/2. Maddesine istinaden borsaya açılma tarihinin tespit edilmesi talebinde bulunmuştur.

- Sermaye Piyasası Kurulunun, İsdemir Vakfı’na 01 Aralık 2014 tarih ve 29833736-199/2403 sayılı cevabi yazılarında, “İsdemir Vakfı’nın elinde bulunan İsdemir paylarının hak sahiplerine devrine karar verildiği 19 Ocak 2013 Olağanüstü Genel Kurul tarihi itibariyle, İsdemir’in ortak sayısının beş yüzü geçtiği, bu nedenle şirketin, kanunun 16 ncı Maddesinin 1.fıkrası uyarınca payları halka arz olunmuş bir şirket sayıldığı ve Sermaye piyasası mevzuatına tabi hale geldiği ifade edilmiş ve söz konusu hususa ilişkin olarak şirketin bilgilendirilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kurul kararı İsdemir’e bildirilmiştir. Kurulumuzun 13 Aralık 2013 tarih ve 41/1338 sayılı kararında belirtildiği üzere Şirket’in pay sahibi sayısı 19 Ocak 2013 tarihi itibariyle beş yüzü geçmiş olduğundan, şirket söz konusu bu tarih itibariyle halka açık ortaklık statüsünü kazanmıştır.”  diye İfade edilmiştir.

-İsdemir’in 2014 yılına ait Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2015 tarihinde yapılmıştır. Yapılan Olağan Genel Kurulda, İsdemir’in Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanununa uyumu kapsamında öngörülen değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmak üzere gönderilmiştir. Yayınlandıktan sonra İsdemir’in Sermaye Piyasası Kuruluna resmi başvurusu ile İsdemir Hisselerinin Serbest İşlem Platformunda işlem görmesi en kısa zamanda mümkün olacaktır. Ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 2014 yılında elde ettiği net dönem karı olan 997.011.412 TL’den, genel kanuni yedek akçeler ve olağanüstü yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 870.000.000 TL’nin hissedarlara dağıtılması için karar alınmıştır. Alınan bu karara göre; 10.788,91 TL değerindeki (1.078.891 adet) hisseye düşen net kar payı 2.751,17 TL’dir. 37.234,13 TL değerindeki (3.723.413 adet) hisseye düşen net kar payı 9.494,70 TL’dir. (Kar payı birim fiyatı 0,00255 TL’dir.) Kar payı dağıtımı ise yasal olarak 14 Aralık 2015 tarihine kadar ödenmesi öngörülse de inanıyorum ki, Hak Sahiplerine en kısa zamanda ödenir.

-08.02.2001 tarih ve 2001/08 nolu Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının 10. Maddesinde “Kurulacak Vakıf marifetiyle çalışanlara Erdemi tarafından %11 (OnBir) oranında bedelsiz hisse verilmesine ve buna ilişkin işlemlerin Hisse Devir Sözleşmesi imza tarihinden itibaren en geç 4 (Dört) ay içinde Erdemir’ce sonuçlandırılmasına” der. ÖYK Kararına istinaden kurulan İsdemir Vakfı, kuruluş amacına yönelik başta Bedelsiz Hisse olmak üzere yukarıda açıkladığımız bütün sorunlar çözüldüğü ve Vakfın Kuruluş amacı ile ilgili süreç tamamlanarak varlık sebebi ortadan kalktığı için 12 Nisan 2014 Tarihinde yaptığımız Olağan Genel Kurulda İsdemir Vakfının Tasfiyesine Oy Birliği ile karar verilmiştir. Bu kararın İsdemir Vakfımızın sevgili üyelerine ve Hisse Hak Sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Tertemiz devir aldığımız Vakfımızı gönül rahatlığı ile yine tertemiz bir şekilde oluşturulacak Tasfiye Kuruluna devir edeceğiz. Ayrıca Vakıf üyelerinin birikimleri ise Nisan ayı sonu itibariyle tahakkuk edecek nemalarıyla beraber 15 Mayıs 2015 tarihinde banka hesaplarına yatırılacaktır. Bu işlemlerden dolayı Vakıf üyelerinin Nisan ayı içinde hiçbir aidat yatırmamaları önemle duyurulur. Bütün Vakıfların Kuruluş Senetlerinde Yönetici ve Denetleme Kurullarında görev alanlara Huzur Hakkı varken ve alınırken, İsdemir Vakfı Yöneticileri ve Denetleme Kurulu üyeleri bu görevleri yürüttükleri süre içinde hiçbir zaman Huzur Hakkı almadıkları gibi, istismar edilmemesi için bu Madde Vakıf Kuruluş Senedinden de çıkarılarak iptal edilmiştir. Çünkü biz bu hizmetlerin bir gönüllülük ve bir fedakarlık esasına göre yapılması gerektiğine inandık.

-İsdemir’in Özelleştirme sürecinde çalışanlara bedelsiz %11’lik hisse talebinde bulunan ve bu hakkı alan Hak-İş Konfederasyonuna, Çelik-İş Sendikasına, bu hakkın verilmesini sağlayan 57. Hükümete, Hak Sahipleri adına tescil işlemleri için SPK’dan bu kararın çıkmasını sağlayan 61. Hükümet’e, çalışanların her sorununda olduğu gibi bedelsiz hisse ile ilgili tescil davasında da en büyük katkıyı sağlayan Adalet eski Bakanı Sayın Sadullah ERGİN’e, Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK’e, Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet YILMAZ’a, Hak-İş Konfederasyonu Onursal Başkanı ve TBMM Meclis İdare Amiri Sayın Salim USLU’ya, İsdemir Vakfı’nın Onursal Başkanı, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Sayın A.Cengiz GÜL’e, Bölgemizin Milletvekillerine, Sermaye Piyasası Kuruluna, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Oyak Yönetimine, Erdemir Yönetimine, İsdemir Yönetimine ve Bölgemizin Belediye Başkanlarına, Vakfım, Konfederasyonum, Sendikam ve hak sahipleri adına teşekkür ediyorum.

İsdemir Vakfı olarak Üyelerimize ve Bedelsiz Hisse Hak Sahiplerine yaklaşık 13 yıldır hizmet ettik. Vakfın Kuruşundan bu güne kadar emeği geçen ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Vakfın bütün sevgili Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine, tabanda sesimiz olan sevgili Delegelere, Vakıf çalışmalarının sağlıklı yürütülmesinde gecesini gündüzüne katarak çalışan Vakıf Personeline ve her türlü yalana, iftiraya ve provokasyona fırsat vermeden İsdemir Vakfına inanarak, sabırla ve metanetle bekleyen Bedelsiz Hisse Hak Sahiplerine çok teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum.

Bugüne kadar alınan ve bundan sonra alınacak kararların Hak Sahipleri ve Vakıf üyeleri için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Oluşturulacak Tasfiye Kuruluna da başarı dileklerimi iletirken, İsdemir Vakfı’na ihanet eden bir kişi hariç (m.ö) herkese hakkımı helal ediyorum, herkesten de Helallik diliyorum.

Saygı ve Sevgilerimle ALLAH’a emanet olun.

 

Bayram ALTUN

İsdemir Vakfı Başkanı

 

İSDEMİR GENEL KURULU (30.03.2015)'DA ALINAN KARAR GEREĞİ YAPILACAK OLAN KAR PAYI DAĞITIMI

D U Y U R U

                     SEVGİLİ HAK SAHİPLERİ, BUGÜN İSDEMİR'İN YAPILAN GENEL KURULUNDA, SPK'NIN ÖNGÖRDÜĞÜ ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İLE SPK MEVZUATINA GÖRE 2014 DÖNEM KARININ HİSSEDARLARA DAĞITILMASI HUSUSLARI KABUL EDİLMİŞTİR. BU ALINAN KARAR SONRASI, A-İSDEMİR HİSSELERİNİN SİP'TE İŞLEM GÖRMESİ İÇİN RESMİ BAŞVURU YAPILACAKTIR. B-DAĞITILACAK 2014 DÖNEM KARINA GÖRE, 1-10.788,91TL DEĞERİNDEKİ (1.078.891 ADET) HİSSEYE DÜŞEN NET KAR PAYI 2.751,17TL 2-37.234,13TL DEĞERİNDEKİ (3.723.413 ADET) HİSSEYE DÜŞEN NET KAR PAYI 9.494,70TL'DİR. (KAR PAYI BİRİM FİATI-0,00255TL)

                      BELİRTİLEN KAR PAYLARI YASAL MEVZUATA GÖRE  15 ARALIK 2015 TARİHİNE KADAR HAK SAHİPLERİNİN BANKA HESAPLARINA YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR. İSDEMİR YÖNETİMİNİN BELİRLEYECEĞİ ÖDEME TAKVİMİ AYRICA  HAK SAHİPLERİNE İLETİLECEKTİR.

SAYGI VE SEVGİLERİMİZLE DUYURULUR...

 

BAYRAM ALTUN

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI

BAŞKANI

İSDEMİR 2014 GENEL KURUL DUYURUSU

06/03/2015

 

 

Değerli Bedelsiz Hisse Hak Sahipleri;

 

İsdemir’ in 2014 yılına ait Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2015 Pazartesi günü saat 13:30’da Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 Ataşehir/İstanbul adresindeki Radisson Blu Hotelde yapılacaktır.

 

Olağan Genel Kurulda İsdemir’ in esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanununa uyumu kapsamında

Değişikliği önerisinin görüşülmesi yanında, SPK mevzuatına  göre elde ettiği net dönem karı olan 997.011.412.TL.’ den 870 milyon TL’  den genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın hissedarlara dağıtılmasına yönelik öneride görüşülecektir.

 

Değerli bedelsiz hisse hak sahiplerine hayırlı olması temennisiyle saygı ile duyurulur.   

 

 

 

                                                                                                 Bayram ALTUN

                                                                               İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları

                                                                                           Yardımlaşma Sandığı Vakfı

                                                                                                         Başkanı

04.12.2014 TARİHİNDE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VAKFIMIZA GÖNDERDİĞİ CEVABİ YAZI

03.11.2014 TARİHİNDE SERMAYE PİYASASI KURULU'NA VAKFIMIZ TARAFINDAN GÖNDERİLEN YAZI

BES'E AKTARIMDA VERGILEME ( Yeni )

BES'E AKTARIMDA VERGILEME ( Yeni )

BES'E AKTARIMDA VERGILEME ( Yeni )

BES'E AKTARIMDA VERGILEME ( Yeni )